Ekiz Mekanik Tesisat Mühendislik İnşaat Elektromekanik Ltd., müșterilerinin talepleri, yürürlükteki mevzuat ile uluslararası standartların gerekleri doğrultusunda, her türlü endüstriyel ve genel ihtiyaçtan doğan hizmetlerinizi iyi bir organizasyon, yetișkin kadrosu, makine ve teçhizatı ile zamanında ve emniyetle gerçekleștirmektedir. Bu hizmetler sunulurken ilgili kanun ve yönetmeliklere bağlı kalınmakta, daima kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri önermekte, kullanılan malzeme ve cihazlarda piyasanın önde gelen isimleri tercih edilmektedir. Taleplerin karșılanmasında yurt içi ve yurt dıșı teknolojilerin takibi ile gelișmiș uygulamalara yer verilmektedir.

Hizmetlerimiz
• Isıtma
• Soğutma
• Havalandırma
• Mekanik
• Tesisat
• Yangından Koruma
• Doğal Gaz Sistemler ve benzeri işler
• Projelendirme
• İmalat
• Tedarik
• Montaj
• Devreye alma
• Çalışır durumda teslim ve idamesi

Çalışma Alanlarımız
• Fabrika Tesisleri ve Endüstriyel Yapılar
• Yüksek Yapılar
• Villalar, Toplu Konut, Apartman ve Siteler
• Alışveriş Merkezleri
• Otel, İş Merkezi ve Sosyal Tesisler
• Hastaneler,Oteller

about-img-e1457020988230